GRID Univerze v Novi Gorici

Nastavitev programske opreme na GRID-u